ALARMAS SPITZ

L’empresa

Alarmas SPITZ S.A. és una de les primeres centrals receptores d'alarmes que es va establir a Espanya, i en 2007 va complir 25 anys prestant serveis de seguretat a particulars, comerços i indústria. Són les dades que ens parlen de la història d'una empresa capdavantera en els seus inicis, que segueix apostant per la tecnologia i per la millora permanent dels processos d'assistència i d'atenció a l'usuari.

Els últims avanços tècnics en matèria de seguretat s'apliquen de manera contínua en el servei d'assistència tècnica centralitzat, on es reben tots els avisos d'avaries i alarmes per personal altament qualificat. Des d'aquest departament es gestionen els serveis de recepció i control d'alarmes, custòdia de claus amb intervenció, assistència tècnica durant les 24h al dia, i es realitza la vigilància dels circuits tancats de televisió, així com el control d'accessos i presència.

A més de la tecnologia, la rigurosidad en els processos de gestió són claus per realitzar un tractament eficaç de les emergències, reduir el temps d'intervenció o programar els serveis de manteniment periòdic. Alarmas SPITZ promou que els protocols de verificació, depurats periòdicament per l'autoritat competent, s'apliquin de forma ràpida i efectiva. Aquesta filosofia fa de l'empresa un dels membres més actius de la ACAES (Associació Catalana d’ Empreses de Seguretat), de la qual és membre fundador.L'equip

L'equip humà d'Alarmas SPITZ està integrat per treballadors de plantilla adequadament formats en prevenció de riscos laborals.

A més, tots els treballs relacionats amb la instal·lació dels equips d'alarma i amb la prestació dels diferents serveis de seguretat, són realitzats per personal d'Alarmes SPITZ. No s'externalitza cap servei. Això significa que qualsevol senyal d'emergència o control es rep i verifica per personal experimentat, des del nostre propi centre d'enginyeria, recepció i gestió d'alarmes.

La llei exigeix que les empreses de seguretat que disposen de centrals receptores d'alarmes comptin amb un servei d'assistència tècnica 24 hores. Un personal experimentat i ben format aconsegueix que aquest servei es realitzi amb eficàcia, transmetent amb celeritat les alertes reals i arxivant les falses alarmes.Exigeixi garanties a la seva empresa de seguretat

El compliment dels requisits que exigeix la llei i l'adopció immediata dels canvis en la normativa, són la millor garantia que l'empresa de seguretat li oferirà un servei de qualitat.

Un bon nombre d'usuaris desconeix que després d'instal·lar un equip d'alarma connectat a una central receptora, la llei obliga a signar un contracte de manteniment. D'aquesta forma, l'empresa es responsabilitza del bon funcionament dels sistemes, i es compromet a comunicar l'avís als Cossos de Seguretat quan es verifica que es tracta d'una alarma real.

Comprovi que la seva empresa de seguretat compta amb l'autorització de la Direcció General de la Policia per exercir la seva activitat i està inscrita en el Registre d'empreses de Seguretat del Ministeri de l'Interior.

Vegi els certificats que acrediten la qualitat del servei ofert per Alarmas SPITZ

 

Accés a CRA

Accedeixi a Central Receptora d'Alarmes

Si és un usuari registrat, faci clic aquí per accedir al web de Central Receptora d'Alarmes

Expliqui'ns què necessita,
aquí mateix.

Informació sobre protecció de dades

 • Denominació social: ALARMAS SPITZ, SA
 • Finalitat: Gestionar la compra / prestació de servei. Mantenir-te informat dels nostres productes i serveis.
 • Llegitimizació: Cumpliment del contracte. Consentimient.
 • Destinataris: Les teves dades no serán compartides amb cap tercer, excepte aquells proveïdors de serveis amb els que disponsem d'un contracte de serveis vigent.
 • Drets: Pots accedir, rectificar o suprimir les dases, així com exerci els drets que s'esmenten a la nostra Política de Privacitat.
 • Más informació: Consulta la Política de Privacitat.


Recordi sol·licitar:

Logos ISO, Dirección General de Policia y Acaes
 • Documentació requerida per la Direcció general de la Policia.
 • Certificat de formació del personal en prevenció de riscos laborals.
 • Certificat ISO 9001:2015, amb el nombre 14124968.
 • RECI 080156931. Certificat d'Indústria per a la instal·lació de sistemes de protecció contra incendis.
 • Contracte de manteniment, segons el Reglament de Seguretat Privada.
Más Info