F.A.Q.

 • Quins elements formen un sistema d'alarma?

  Una alarma permet alertar sobre la presència de persones a la seva zona de cobertura, així com emetre senyals d'avís com les quals es realitzen en detectar fum o foc.

  Les característiques de l'àrea a protegir determinen la selecció de components de l'equip d'alarma, encara que sempre existiran diversos detectors, un panell de control més un teclat de control.

 • Quin és la funció de la Central d'Alarmes?

  En la pràctica suposa que davant un avís d'emergència de qualsevol índole, el senyal es rep automàticament per la central on un operador especialista verificarà si es tracta d'una alarma real, en aquest cas es comunicarà immediatament als cossos de Seguretat així com al personal personal responsable (Serveis de Vigilància, Portadors de claus o persones autoritzades).

 • Davant una emergència real, quant temps transcorre fins que s'avisa als Cossos de Seguretat?

  El procés de recepció del senyal, verificació que es tracta d'una alarma real i transmissió als Cossos de Seguretat i al personal responsable, es realitza en pocs minuts.

 • Què succeeix quan s'emet un senyal fals?

  El sistema d'alarma emet avisos de diferent tipologia que sovint no constitueixen una emergència real, com succeeix en cas d'avaries, desconnexions o introduciones errònies de codis. Quan l'operador rep un senyal d'aquestes característiques es procedeix a tractar la incidència i a comunicar-la si escau, a la persona responsable. A continuació s'arxiva, generant un històric que està en tot moment disponible per a l'usuari des de la web.

 • Per què és important la formació del personal davant un senyal d'alarma?

  A més de la utilització d'equips d'última tecnologia, l'experiència i formació del personal de la Central Receptora és decisiu per identificar ràpidament un senyal real d'emergència i transmetre-la als Cossos de Seguretat i al personal responsable.

Vol resoldre algun dubte en concret? No ho dubti i utilitzi el nostre formulari. L'hi aclarirem de seguida

No ajorni la seva seguretat per motius econòmics

Sol·liciti ara la seva alarma.

Recordi sol·licitar:

Logos ISO, Dirección General de Policia y Acaes
 • Documentació requerida per la Direcció general de la Policia.
 • Certificat de formació del personal en prevenció de riscos laborals.
 • Certificat ISO 9001:2008, amb el nombre ESP 6378.
 • RECI 080156931. Certificat d'Indústria per a la instal·lació de sistemes de protecció contra incendis.
 • Contracte de manteniment, segons el Reglament de Seguretat Privada.
Más Info