NOTA LEGAL

ALARMAS SPITZ S.A. garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal.

La informació personal sol·licitada en aquesta web per ALARMAS SPITZ S.A té com a finalitat respondre a les consultes dels usuaris, així com tramitar l'alta en subscripcions i l'enviament d'informació sobre productes i serveis que puguin ser d'interès per als nostres clients, per qualsevol mitjà, inclòs l'electrònic, sempre que l'usuari doni el seu consentiment als citats enviaments i sempre d'acord amb la normativa vigent.

Els usuaris podran donar-se de baixa, d'aquest tipus de comunicacions, seguint les instruccions que apareixen al final de tots els nostres correus electrònics o comunicant-ho per escrit a l'adreça de correu electrònic info@alarmasspitz.es o a la següent adreça de correu postal: ALARMAS SPITZ S.A. Dpto. Administració. Gran Via dels Corts Catalans, 493, 08028 Barcelona. Així mateix, els usuaris podran dirigir-se a aquestes mateixes adreces per exercitar els seus drets d'accés i rectificació de les seves dades personals, indicant clarament el seu nom, cognoms i adreça.